The Reconnection ® – Osebna ponovna povezava

NAMEN: pospešena osebna evolucija, živeti več sebe, bliže svojemu poslanstvu in svoji resnični biti.

POSTOPEK: Praktik aktivira točno določene točke in linije na telesu. Poteka v dveh zaporednih dneh (največ 2 dni narazen). Klienta se ne dotika.

Izvede se le enkrat v življenju.

Poteka v fizični prisotnosti v Kamniku.