Reconnective Healing ® – zdravljenje s ponovno povezavo

NAMEN: balans in postavljanje reda.

Pomaga, da hitreje obnavljamo svoje celice, da smo kot celota bolj v harmoniji in psihofizičnem ravnovesju.

POSTOPEK: Praktik aktivira polje rekonektivnih frekvenc, pri tem se klienta ne dotika. Klient sproščeno leži in prejema.