Reconnective Healing ® – Zravljenje s Ponovno povezavo

NAMEN: povrnitev v prvotno ravnovesje na telesni, čustveni, miselni in duhovni ravni. 

Pomaga, da hitreje obnavljamo svoje celice, da smo kot celota bolj v harmoniji in psihofizičnem ravnovesju.

POSTOPEK: Praktik aktivira polje rekonektivnih frekvenc, pri tem se klienta ne dotika. Klient sproščeno leži in prejema.

Posamezne tretma izvedemo  v treh zaporednih dneh oz. ne več kot kot sedem dni razmika med eno in drugo.

Poteka na daljavo.

Čas trajanja posameznega tretmaja: ena ura.